தமிழ் செய்திகள்

   தமிழ் செய்தித்தாள் நாளிதழ்கள்..............

 

 

 

1.ஆங்கில சொற்களை தமிழில் அறிய,,,, (தமிழ் டிக்ஸ்னரி)

2.தமிழ் - ஆங்கிலம் அகராதி எளிதில் அறிய

    English To Tamil Dictionary

    இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

    Tamil To English Dictionary

    இங்கே க்ளிக் செய்யவும்

 

  •  சில எழுத்துக்கள் தமிழில் டைப் செய்யும்போது வராவிட்டால்...ஷிப்ட்+ எழுத்தை டைப் செய்யவும்.
  • அப்படியும் வராவிட்டால்... கூகிள் ட்ரான்ஸ்லிட்டரேசனில் டைப் செய்து சர்ச்கோ வில்  பேஸ்ட்  செய்யவும்.